• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
هیچ پاسگاه وهیچ ولسوالی درولایت سرپل به دست طالبان سقوط نخواهد کرد.

هیچ پاسگاه وهیچ ولسوالی درولایت سرپل به دست طالبان سقوط نخواهد کرد.


مقامات محلی در سرپل :درپی هشدار دیروز شورای ولایتی سرپل از احتمال سقوط این ولایت با واکنشی دریک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران اطمینان می دهند که هیچ ولسوالی وهیچ پاسگاه  درولایت سرپل به دست طالبان سقوط نخواهد کرد .پس ازنشست خبری اعضای شورای ولایتی سرپل با رسانه ها بنابر بی توجه یی حکومت مرکزی دراین ولایت ازاحتمال سقوط سرپل هشدار داد ه بوداند امروز مقامات محلی به این گفته ها واکنش نشان داده اطمینان می دهند که منبعد هیچ ولسوالی وهیچ پاسگاه درسرپل سقوط نخواهد کرد.