• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
مادربی بضاعت درسرپل با وجود مشکلات وتنگدستی میخواهد فرزندانش باسواد شوند.

مادربی بضاعت درسرپل با وجود مشکلات وتنگدستی میخواهد فرزندانش باسواد شوند.


یک خانم بیوه در شهر سرپل با چهار فرزندش در شرایط سختی زندگی می کند و با وجود این مشکلات درس خواندن را آغاز کرده.

او میگوید برای اینکه زندگی بهتر برای خانواده اش بسازد میخواهد خودش و تمام فرزندانش با سواد باشند.

این خانم از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار توجه و کمک رسانی است.

او در یک خانه کرایی در مرکز سرپل زندگی می کند.

این حویلی تنها یک اتاق دارد  که درزیر آن فرش کهنه وچند توشک که نیاز این خانواده را حتی مرفوع نمی سازد دیده میشود .

حمیرا میگوید 2 پسر و 2 دختر دارد که مصروف فراگیری علم و دانش اند.

خودش نیز با وجود فقر و تنگدستی صنف 11 مکتب سواد آموزی درولایت سرپل است.

این بانو قصه های پراز در پس از شهادت شوهر دارد که چگونه با مشکلات دست وپنجه نرم کرده است اما همت او برای باسواد ساختن فرزندانش استوار است .

حمیرا می گوید یگانه آرزوی او این است که فرزندانش روز باسواد ومصدر خدمت درجامعه باشند.

خیبر فرزند بزرگ این خانواده است 15 سال دارد می گوید دریکی از سوپر مارکیت ها روزانه دربدل 50 افغانی کار می کند اما این درآمد او برای ناخشک خانواده نیز کافی نیست.

هارون پسر دوم این خانواده می گوید دریک دوکا چپس وبرگر فروشی کار می کند درقبال کار درس نیز می خواند اما او دریک هفته صد افغانی الی 150 افغانی درآمد دارد او آرزو دارد تا یک پولیس شود و به مردمش خدمت کند.

این پسران با مشکلات زیادی درس میخوانند و آرزوهای بزرگی در سر دارند.

سحردختر کوچک این خانواد 10 سال دارد اوصنف سوم مکتب است آروز دارد تا درآیند یک داکتر شود ومادرش را درمان کند

حمیرا به دلیل سپری نمودن مشکلات زیاد در زندگی، بیماری اعصاب دارد.

او میگوید با درآمد ناچیز دو پسرش زندگی بخور نمیری را سپری می کنند.

هرچندحمیرا تنها مادری نیست که بافقر وتنگ دستی دست وپنجه نرم می کند مانند او صدها خانواده دیگر مشکل چنین را دارد اما این خانواده متفاوت تراست این خانواد ه باوجود مشکلات زیاد گام های متین را برای کسب علم ودانش برای آینده بهتر شان برداشته اند.

نوری سرپلنظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top