• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
سکتور ترانسپورت روی هدف تبدیل کردن افغانستان به چهار راه منطقه، تمرکز دارد

سکتور ترانسپورت روی هدف تبدیل کردن افغانستان به چهار راه منطقه، تمرکز داردکابل، افغانستان: بخش های ترانسپورت، خط آهن، هوانوردی، ترافیک وفواید عامه، به گونه مشترک در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" اشتراک کردند. 
بربنیاد فرمان شماره ۱۱۶ رییس جمهور، بخش های ترانسپورت، خط آهن، هوانوردی، ترافیک وفواید عامه باهم مدغم گردیده وفعالیت های شان زیر چتر واحد وزارت ترانسپورت صورت می گیرد.
یما یاری، وزیر ترانسپورت گفت که همه این ادارات منحیث سکتور واحد با دیدگاهی که از سوی دولت ارایه شده است، برای تبدیل کردن افغانستان به چهار راه منطقه، فعالیت می کنند.
او گفت استراتیژی ملی ترانسپورت که برای ۵ سال در نظر گرفته شده است، روی سه اصل عمده ازجمله تمویل وجوه مالی وسرمایه گذاری در سکتور سرک، تقویت شبکه وازدیاد دسترسی به شبکه سرک وتقویت وبهبود شبکه سرک؛ متمرکز می باشد.
در همین حال محمد یما شمس، رییس اداره خط آهن وزارت ترانسپورت گفت که این اداره در سال مالی ۱۳۹۷ ، بیش از ۳.۱ میلیارد افغانی عواید ثابت داشته است. او گفت در این سال ۱۸۶ هزار واگن حامل کالاهای تجارتی از بندر حیرتان، ۲۸۵ هزار تن کالا از بندر آقینه و ۲۹۰ هزار تن از بندر تورغندی به داخل کشور انتقال یافته است.
محمد قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت نیز میزان عواید این اداره در سال مالی ۱۳۹۷ را بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی عنوان کرد. او از آغاز فعالیت کنترول رادار فضایی افغانستان به عنوان دست آورد عمده این اداره یاد نمود وگفت با استفاده از این سیستم، هرهواپیمایی که وارد حریم فضایی کشور می شود، تحت نظر قرار می گیرد. 
او با اشاره به آنکه مسدود شدن حریم فضایی پاکستان سیستم ترافیک هوایی منطقه را مختل کرده است گفت: با آنکه مسیر بدیل برای پرواز هواپیما ها به دهلی نو در نظر گرفته شده است، اما افزود که اداره هوانوردی در این روزها در تلاش ایجاد مسیر جدید از حریم فضایی چین به هندوستان می باشد.
توسعه میدان هوایی بین المللی هرات، احداث میدان هوایی لوگر، توسعه میدان هوایی نیمروز -برای اتصال منطقه ای- وتوسعه میدان هوایی کابل از برنامه های آینده اداره هوانوردی است.
امام محمد وریماچ، معین اداره تنظیم ترانسپورت جاده مجموع عواید این بخش در سال ملی ۱۳۹۷ را بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی عنوان نمود. وی گفت که مبارزه با غاصبان جایداد های ترانسپورت زمینی جریان دارد.
وریماچ از افتتاح "راه لاجورد" و"بندر چابهار" به عنوان دست آوردهای مهم در زمینه انتقالات زمینی یاد نمود وگفت برای دریافت راه های دیگر نیز مطالعات جریان دارد.
جنرال داوود چکری، رییس عمومی ترافیک وزارت ترانسپورت نیز برنامه های این اداره را در پنج بخش عمده از جمله تأمین امن ونظم واستقرار جریان ترافیک؛ ایجاد سیستم واحد اداری مدرن؛ وقایه، کاهش وجلوگیری از حادثات ترافیکی واصلاحات و بازنگری ظرفیت های علمی ومسلکی تشریح نمود. اوگفت که برای دستیابی به این اهداف، پلان های کوتاه مدت، میان مدت ودراز مدت ترتیب شده است.
آقای چکری هرچند گفت که میزان حادثات ترافیکی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با یکسال پیشتر از آن ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما تأکید کرد که تلاش ها برای به حد اقل رساندن حادثات ترافیکی، جریان دارد.نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top