• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
 صحت عامه سرپل بخاطر آماده گی برای جلو گیری از ویرس کرونا یک مرکز ده بستر ایجاد کرد

صحت عامه سرپل بخاطر آماده گی برای جلو گیری از ویرس کرونا یک مرکز ده بستر ایجاد کرد


مسوولان ریاست صحت عامه سرپل یک واقعه مشکوک کرونان که ازکشورایران آمده است تحت مراقبت جدی قرنطین گرفته شد.

داکتر نوراحمد اسحق زی رییس صحت عامه سرپل به پایگاه خبری انبیر  می گوید یک مرد که باشنده ولسوالی کوهستانات از کشور ایران آمده است بنابر این که تب دروجود داشت داشته مشکوک بود اما اینکه ویرس کرونان دروجود باشد تاهنوز چیزی گفته نمیشود اما سپل بخاطر معاینات به کابل فرستاده شده فرد مشکوک تحت مراقبت های جدی قرار دارد.

بااین حال داکتر کامران زاهد مشاور شفاخانه صدبستر سرپل  می گوید فرد که درقرتطین قرار گرفته است صرف بخاطر تب وکسالت که دروجود اش دارد بنابراینکه از کشور ایران آمده است قرنطین شده است .

اما وی می افزاید که ممکن یک زکام ویا تب داشته باشد تا فعلا مشکوک است .

ازسوی هم داکتر نوراحمد اسحق زی رییس صحت عامه سرپل می گوید برای فعلاَ بخاطر آماده گی مبارزه با ویروس کرونان یک  ۱۰ بستر را ایجاد  دراین بخش داکتران را توطیف ساحته اند قابل نگرانی نیست.

بااین حال مردک درقرنطین بسر می برد از کشور ایران رد مرز شده است می گوید زمانیکه از ایران رد مرز شده بودم  درمطقه شهریار مرزبین پاکستان وایران مصاب  به تب شدید شدم وسپس کارمندان صحی سازمان ملل دروجودش پیچکاری تزیق نموده اند وفعلا وضعیتم بهتر شده ،اما حالا بنابراین که کمی سردرد بودم به شفاخانه سرپل مراجعه کردم تا بدانم مشکل من چیست ؟

این درحالیست که امروز مسوولان ریاست صحت عامه سرپل جهت پیشگیری ویروس کرونا جسله فوق العاده تشکیل داداند

آتیلا نوری سرپل
نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top