• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
پولیس سرپل :یک سرگروه ده نفری طالبان درولسوالی سانچارک کشته شده است

پولیس سرپل :یک سرگروه ده نفری طالبان درولسوالی سانچارک کشته شده استنور آغا فیضی سخنگوی پولیس سرپل به پایگاه خبری انبیر گفت : صبح امروز گروه طالبان درمنطقه بازارباشی ولسوالی سانچارک با افراز چک پاینت می خواستن ازعابرین باج گیری نمایند باواکنش تند پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی سانچارک روبرو شده وپولیس  دریک عملیات برق آسا گروه طالبان را ازساحه متواری وبرآنان تلفات وارد نموده است. 

وی علاوه کرد: پس ازدرگیری یک سرگروپ ده نفری طالبان به نام اسدالله مشهور به عثمان ازقریه عرب بایی ولسوالی سانچارک دراین درگیری کشته شده وچند تن ازافراد دیگری این گروه شدیداً زخمی گردیده است ویک میل سلاح طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

بااین حال نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک می گوید طالبان دراین حمله برق آسای نیروهای امنیتی عقب زده شده وبه نیروهای امنیتی آسب نرسیده است.

اما وی ازحکومت مرکزی خواستار راه اندازی یک عملیات جهت پاکسازی مسیر راه ولسوالی سوزمه قلعه -سانچارک که از دوسال بدینسو به تصرف طالبان است شد.

یک منبع محلی که نخواست نام ازوی دراین گزارش ذکر گردد می گوید دراین رویداد بشمول اسدالله نام یک عضو دیگر این گروه نیز زخمی شده است هرچند از کشته شدن یک چوپان نیز دراین رویداد گزارش شده است اما منابع رسمی دراین باره به رسانه ها چیزی نگفته اند.

طالبان تاکنون درمورد کشته وزخمی شدن افراد شان به رسانه ها چیزی نگفته اند.نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top