• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
ایجاد فارم های مرغداری درسرپل با عث کاهش واردات گوشت وتخم مرغ دراین ولایت شده است.

ایجاد فارم های مرغداری درسرپل با عث کاهش واردات گوشت وتخم مرغ دراین ولایت شده است.مسوولان پروژهء ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در سرپل میگویند توانسته اند با ترویج مرغ پروری در این ولایت زمینهء ایجاد فارم های بزرگ مرغداری را فراهم سازند . 

با افزایش فارم های مرغداری در سرپل ، سطح واردات گوشت و تخم مرغ در این ولایت 60 درصد کاهش یافته است . 

جهاد الله مسوول بخش مالداری پروژهء ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در سرپل میگوید قبلا"از طریق این پروژه برای خانم های بی بضاعت مرغ های تخمی و گوشتی توزیع شده بود که این خانم ها توانسته اند پروژه های شان را به فارم های بزرگ مرغداری مبدل نمایند . 

او گفت  همین 12 هزار مرغ که در یک ولایت تولید شود یک فایدهء  این است که زمینه کار برای مردما پیدا می شود  و دیگه مردمان ما و شما غریب است همی گوشت و تخم مرغ است که همی مردم ارزان دیده از او استفاده میکنند .

خانم نصیبه سلطانی یکی از فارمداران مرغ در سرپل میگوید : 3 سال قبل 30 قطعه مرغ تخمی را از طریق پروژهء ملی باغداری و مالداری دریافت نموده بود که امروز این پروژهء خود را به یک فارم مرغداری مبدل نموده است . 

 او می گوید خیلی خوش استیم بخاطر از این خوش استیم که ما خانم ها بیکار استیم وقتیکه به خانه بیکار استیم اینه همی بر ما یک کار و سرگردانی است ما میتوانیم از طریق همی برخود یک کمائی و مفادی بگیریم . وقتیکه اینها ها تخم میتن و تخم شان را جمع آوری کرده ونسل گیری هم میتوانیم . 

بی بی نازگُل یکی دیگری از خانم های است که در خانهء خود مرغداری میکند ، او میگوید : تمام مصارف روزگار خانواده اش متکی بر همین مرغداری او است . 

خانم بی بی نازگُل گفت ( مرغ ها حالی به تخم شروع کده دیگه ما بر شان مرغانچه جور کدیم حالی به تخم آمده از ای فایده میگریم )

انجنیر محمدسلیم رنجبر رئیس ادارهء زراعت و مالداری ولایت سرپل نیز در مورد مؤثریت این پروژه به خانودهء های بی بضاعت میگوید : فارم های کوچک مرغداری که سه سال قبل چنین فعالیتی در سطح مرکز و ولسوالی صیاد راه اندازی کرده بوداند تعدادی از خانم ها برایشان مرغ های تخمی و گوشت توزیع شده بود خیلی نتیجهء خوب داده و همان خانم ها برای فعلا هرکدام صاحب یک فارم مرغداری شده اند . 


با این حال شماری از باشنده گان شهر سرپل نیز از کاهش بهای گوشت در این شهر ابراز خوشی نموده میگوید علت این امر افزایش فارم های مرغداری در این ولایت مباشد . 
نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top