• پالیسی
 • تماس
اخبار
logo
کاراسفالت فاز دوم یک کیلومتر سرک داخل شهر شبرغان آغاز گردید

کاراسفالت فاز دوم یک کیلومتر سرک داخل شهر شبرغان آغاز گردید


فازاول سرک شبرغان – سرپل به طول پنجاه و یک کیلومترتکمیل گردیده و کاربالای فازدوم آن به طول یک کیلومترداخل شهرشبرغان آغازگردیده است.

انجنیرعطا الله " کارگر" ریس حفظ و مراقبت سرک های ولایت جوزجان ضمن صحبتی گفت : کارسرک شبرغان – سرپل که سال گذشته به هزینه 580 میلیون آغاز گردیده بود به پایه اتمام رسیده و اکنون فاز دوم آن به طول یک یکلومترو عرض بیست وسه متردربندرسرپل شهرشبرغان آغاز گردیده است.

وی افزود : این سرک دارای یک گلدان به عرض دو متروهشت وایه پل و پلچک است که ازبودجه وزارت فواید عامه اسلفت ریزی میشود.

او تصریح کرد: جوی های دو کنارسرک توسط وزارت ترانسپورت و شهرداری ساخته میشود که اکنون کارآن ادامه دارد.

کارگراضافه کرد : کاربدنه سازی سرک تکمیل شده و درصورت مساعد بودن وضع جوی آماده اسفلت ریزی است .

ریس حفظ ومراقبت سرک ها علاوه نمود: با اتمام کاراین سرک سهولت ترانسپورتی زیاد به مردم شهرشبرغان فراهم میشود که اکنون ازبابت رفت و آمد دچارمشکلات اند.
نظرات اخیر:

 • Sep 13, 2017

  Thesera Minton

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

  Reply
  Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top