• پالیسی
 • تماس
اخبار
logo
دوبانوی گنگ وناشنوا درجوزجان مخارج فامیل هشت نفری را از طریق بیک دوزی وگلدوزی  از مدت چهار سال تا حال تامین می کنند.

دوبانوی گنگ وناشنوا درجوزجان مخارج فامیل هشت نفری را از طریق بیک دوزی وگلدوزی از مدت چهار سال تا حال تامین می کنند.


دو بانوی گُنگ و ناشنوا درشهرشبرغان از طریق خیاطی , بیک دوزی و گلدوزی از مدت چهارسال به اینسو مخارج فامیل هشت نفری شانرا تامین میکنند.

فاطمه بانوی بیست و ساله که پس ازفراگیری کورس های آموزشی کمیته سویدن به خودکفایی اقتصادی رسیده میگوید : درکارخیاطی , گلدوزی و بیک دوزی با سایرافراد چلنج میدهم .

این بانو علاوه میکند : پنج سال قبل وقتی پدرم نسبت بیماری فوت شد , مسوولیت خانه به دوش من و خواهردوگانگی ام افتاد.

وی درحالیکه با زبان اشاره یی صحبت میکردگفت : قبل ازشمولیت درکورس سواد آموزی کمیته سویدن من و خواهرم زهرا درکنج خانه نشسته و غمزده بودم , کسی به من و خواهرم توجه نداشت .

این دخترخانم علاوه نمود: ابتدا سواد آموختم , بعد شامل کورس آموزش حرفه شده و طی مدت 9 ماه خیاطی و گلدوزی آموختم وآهسته آهسته کارخیاطی را آغاز کردم .

موصوف گفت : درخانواده هفت خواهر استیم و با مادرم یکجا زنده گی میکنیم , من و خواهرم زهرا که مثل من ناشنوا و تکلم کرده نمیتواند  از طریق خیاطی , گلدوزی و بیک دوزی مخارج روزگاررا تامین میکنیم .

وی میافزاید : وقتی پول عاید خیاطی را به مادرم میدهم احساس غرورمیکنم , چون برادری ندارم و خوشحالم که مادرم دو دخترقوی را درکنارخود دارد که کارمیکنند و مخارج زنده گی خود را تامین میکنند.

فاطمه گفت : من دربرابرتمام افرادی که  درشهرشبرغان مصروف کاربیک دوزی اند چلنج میدهم که کارمن در مقایسه به کارآنها بهتراست .

او گفت : درکنارامور خیاطی ورزش میکنم و فوتبال را دوست دارم , با شماری از دختران درتیم فوتبال بانوان شامل استم .

فاطمه دراخیر صحبت هایش گفت : ( میخواهم برای تمام بانوان که مثل من نارسایی شنوایی و زبانی ندارند و از صحت کامل برخوداراند یک الگو باشم تا ازمن بیاموزند و درکنج خانه ها محصورنمانند ,تلاش کنند تا به جایی برسند)

وی از مقامات مسوول میخواهد تا برای آنها مارکیت یابی نمایند تا او و خواهرش امورمربوط  خود را گسترش دهند.نظرات اخیر:

 • Sep 13, 2017

  Thesera Minton

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

  Reply
  Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top