• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
دندغوری ولایت بغلان به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شده است.

دندغوری ولایت بغلان به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شده است.


وزارت دفاع ملی دریک خبرنامه گفته استنیروهای ملی دفاعی و امنیتی در عملیات های شان در دندغوری، دند شهاب الدین و کیله گی ولایت بغلان، ده ها طالب به شمول مسوول استخبارات طالبان برای ولسوالی تاله و برفک، مسوول نظامی طالبان برای بغلان و جایگزین قاری بختیار معاون والی نام نهاد طالبان برای بغلان را که چند روز پیش به هلاکت رسیده بود، کشتند. خبرنامه می افزاید در این عملیات ها شب گذشته 71 طالب به شمول قاری " عصمت الله" مسوول عشر و زکات طالبان توسط نیروهای دولتی دستگیر شدند. نیروهای دفاعی و امنیتی ساحات دندغوری را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند و اکنون عملیات ها در دند شهاب الدین و کیله گی به شدت ادامه دارد و نیروهای دولتی در حال پیشروی قرار دارند. ساحات زیاد از دند شهاب الدین نیز از وجود طالبان پاکسازی شده است. </span></p><p><span style="font-family: Arial;">همچنان در این عملیات ها، تعداد زیادی از مواضع و ذخیره گاه های بزرگ مواد انفجاری، مهمات و واسکت های انتحاری طالبان و مراکز تعلیمی و قرارگاه های شان در دندغوری و دند شهاب الدین تخریب گردیده است.  </span></p><p><span style="font-family: Arial;">وزارت دفاع ملی از مردم بغلان به خاطر کمک وهمکاری شان با نیروهای دفاعی و امنیتی در این عملیات سپاسگزار است. </span></p><p><span dir="RTL" style="font-family: Arial;"></span></p><p><span style="font-family: Arial;">این عملیات ها با شدت علیه مخالفین مسلح دولت   تا پاکسازی کامل بغلان ادامه پیدا خواهد کرد.</span></p><p><span style="font-family: Arial;">طالبان تاکنون درمورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.</span></p>نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top