• پالیسی
 • تماس
اخبار
logo
کارمندان تنظیف شهرداری سرپل به علت عدم دریافت امتیازات اضافی کاری شان دست اعتراض زداند.

کارمندان تنظیف شهرداری سرپل به علت عدم دریافت امتیازات اضافی کاری شان دست اعتراض زداند.


دها تن از کارمندان مدیریت تنظف شهرداری سرپل به علت عدم دریافت امتیازات اضافه کاری شان که از9 ماه بدینسو دریافت نکرده اند دست به اعتراض زده به دروازه مقام ولایت سرپل آمدن .

حبیب الله یک تن از معترضین تنظف شهر داری سرپل می گوید 4800 افغانی معاش دارد واز9 ماه تاحال امتیازات اضافه کاری شانرا دریافت نکرده است وی هشدار می دهد درصورت که اضافه کاری شان اجرا نگردد دست از کار کشیده به با اهل خانواده شان به دروازه شهرداری خیمه اعتراض برپا خواهند کرد.

این معترضی که شمار شان به دها تن می رسید خواستار رسیده گی به شکایت شان اجرای به موقع امتیازات شان قبل از فراه رسیده سرماه زمستان شدند .

ازسوی هم عبدالقادر آشنا والی ولایت سرپل ظهر امروز دوشنبه در حالیکه شهردار شهر سرپل حضور داشت، مشکلات کارمندان و اجیران مدیریت عمومی تنظیف شهرداری سرپل را استماع نموده وعده سپرد درهمکاری با شهرداری به مشکلات کارمندان تنظیف رسیده گی خواهندنمود.

بااین حال عبدالوی دانش شهردار شهر سرپل مشکل عدم پرداخت اضافه کاری کارمندان و اجیران شهرداری را، اجرا نشدن پیشنهاد آنان از سوی معینیت شهرداری های ارگانهای محلی عنوان کرد و گفت: چند ماه قبل بدین منظور پیشنهادی را ترتیب داده به معینیت شهرداری ها برده اند اما تا هنوز امر پرداخت اضافه کاری به آنان داده نشده است.

گفتنی است که سال گذشته نیز بنابر عدم پرداخت امتیازات اضافه کاری کارمندان شهرداری سرپل دست به اعتراض زده بوداند.نظرات اخیر:

 • Sep 13, 2017

  Thesera Minton

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

  Reply
  Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top