• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
دوتن که پانزده روز قبل ازحومه شهر شبرغان ربوده شده بوداند ازقید رباینده گان آزادشدند.

دوتن که پانزده روز قبل ازحومه شهر شبرغان ربوده شده بوداند ازقید رباینده گان آزادشدند.


حاجی بیک جان و الله بیردی دوتن از افرادی که پانزده روز قبل از حومه شهر شبرغان ربوده شده بودند امروز از قید اختطافچیان آزاد شدند .
 این افراد در پی دادخواهی باشنده گان شهر شبرغان برای رهایی آنها که روز پنجشنبه در مقام ولایت صورت گرفت از قید رباینده گان آزاد شدند .
مولوی لطف الله " عزیزی " والی ولایت جوزجان گفت :  دو تن از باشنده گان شهر شبرغان زمانی از ساحات دشت لیلی ربوده شدند که مصروف کشت و کار بودند .
وی افزود : این افراد توسط گروپی از طالبان ربوده شده بودند .
عزیزی تصریح کرد برمبنای تحقیقات که در زمینه توسط نیرو های کشفی امنیتی صورت گرفته  واضح شده است که این افراد توسط آنعده ازطالبان اختطاف گردیده بودند که چهار روز قبل داکتر ابراهیم را به قتل رساندند.
 به گفته والی ولایت جوزجان رباینده گان از خانواده های حاجی بیک جان و الله بیردی پنج میلیون افغانی مطالبه کرده بودند و آنها یک میلیون را در بانک برای اختطافچیان حواله نمودند و دوتن از اختطافچیان که باشنده گان ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب اند باالفعل حین اخذ پول در شهر میمنه توسط امنیت ملی بازداشت شدند .
 حاجی بیک جان , مردی که توسط اختطافچیان ربوده شده بود گفت : من و الله بیردی در ساحات دشت لیلی با شماری از دهاقین مصروف کشت و کار بودیم که یک موتر کرولا با یک موترسایکل سوارمسلح به طرف ما آمد .
او گفت : از موتر افراد مسلح پایین شدند و من  و الله بیردی را با دست و پای بسته در تولبکس موتر قرار دادند .
 موصوف علاوه کرد : چهار ساعت ما به داخل این موتر قرار داشتیم و موتر در حال رفتن به نقطه نا معلوم بود .
 بیک اضافه نمود : بعدا در محلی رسیدیم که برای من و الله بیردی نا آشنا بود هردوی ما را در یک تاکوی جابجا کردند و به من و دوست همراهم گفتند که ما اختطافچیان استیم و در بدل رهایی شما از خانواده های تان پول میخواهیم .
 وی خاطرنشان ساخت آنها در بدل رهایی ما از خانواده من و الله بیردی پنجاه لک افغانی مطالبه کردند و در شهر شبرغان برادران و اقارب ما در صدد تهیه پول برآمدند و فقط توانستند یک میلیون افغانی به آنها آماده کنند .
 وی خاطرنشان ساخت , ما در نزد اختطافچیان آگاه شدیم که دو تن از همکاران گروپ رباینده گان در میمنه بازداشت شده اند و به همین دلیل آنها ما را دوباره آزاد ساختند .
این مرد اضافه کرد آنها شب گذشته در حالیکه دست های ما بسته بود من و دوستم  را سوار اسپ کرده در یک محل انداختند و خود رفتند و ما بعدا فهمیدیم که در قریه نوآباد جرقدوق ولسوالی قوش تپه قرار داریم و بعدا به شبرغان آمدیم .
الله بیردی و حاجی بیک جان پانزده روز را در قید رباینده گان سپری کردند , دو تن از افرادی  که در پیوند به این قضیه گرفتار شده اند تا کنون از ولایت فاریاب به شبرغان انتقال داده نشده اند .نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top