• پالیسی
  • تماس
اخبار
logo
دراثر برفباری های اخیر درولایت سرپل 7تن بشمول سه زن جان باخته ،بیش 60 منزل مسکونی تخریب شده ودریا ولسوالی بلخاب نیز مسدود شده است.

دراثر برفباری های اخیر درولایت سرپل 7تن بشمول سه زن جان باخته ،بیش 60 منزل مسکونی تخریب شده ودریا ولسوالی بلخاب نیز مسدود شده است.


سرپل (16 دلو95)

از اثر برف باری های دو روز متواتر در ولایت سرپل 7 تن بشمول سه زن  ویک کودک جان باخته ، صد ها مواشی تلف شده و راه های ارتباطی ولسوالی ها نیز مسدود گردیده است همچنان بیش از60 خانه تخریب ودریای ولسوالی بلخاب دراثر برف کوچ نیزبند شده که باعث نگرانی مردم شده است.

انجنیر عزیزالرحمن ایماق رئیس مبارزه با حوادث طبعی ولایت سرپل به پایگاه خبری انبیر  گفت : برف باری شدید از ساعت 3 بجهء بامداد روز جمعه تا هنوز در ولایت سرپل بدون وقفه جریان داشته که زخامت برف از 30 سانتی متر تا یک متر 30 سانتی رسیده است .

به گفتهء آقای ایماق از اثر این برف باری ها و یخبندان 7 تن بشمول سه زن در ولسوالی های صیاد،سوزمه قلعه و بلخاب این ولایت جان باخته، حدود 10 منزل مسکونی تخریب شده ، صدا ها مواشی تلف گردیده و از اثر برف کوچ آب دریای بلخاب در منطقهء سبزک مرکزاین ولسوالی قطع شده و احتمال دارد که حدود صدها منزل مسکونی زیر آب گردد .

 

عنایت الله حبیبی آمرامنیت وسرپرست قوماندانی امنیه سرپل میگوید باوجود که پولیس درولسوالی بلخاب مانع رفت وآمد مسافرین از مسیر های پرخطر مخصوصاً قوم کوتل شده بواند باآنهم سفر کرداند که تعداد از موترها با مسافرین درقوم کوتل ولسوالی بلخاب گیر مانده بودکه ازسوی نیروهای امنیتی نجات یافتند .

 

محمد نور رحمانی ریس شورای ولایتی سرپل با ابرا زنگرانی میگوید درحال حاضر اکثر راه های مواصلاتی مرکز وولسوالی ها ی این ولایت مسدود شده وهمچنان تلفات بیش از حد مواشی مردم دراین ولایت گزارش شده که نظر به گزارشات رسیده از 20سانتی الی یک متر برف باری صورت گرفته که درنتیجه سه خانم ودوکودک درولسوالی صیاد ویکتن درولسوالی بلخاب کشته شده وتاهنوز گزارش های ابتدایی از تخریب 10 منزل مسکونی مردم درولسوالی های صیاد وسوزمه قلعه گزارش شده است.

 

امامحمد علی حکمیمی یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید ازاثر برف کوچ ساعت 8 شب گذشته دریای بلخاب نیز مسدود شده وهمچنان تعداد 40  خانه نیز درولسوالی بلخاب وقریه های دوردست کوهستانی تخریب شده که گزارش ارقام دقیق آن به دست رس نیست ودرحال حاضر 12 موترمسافر بری دربخش های درهء مزار میان ولسوالی بلخاب وولسوالی زارع ولایت بلخ گیرمانده اند که تاهنوز ازسرونوشت شان خبری دردست نیست.

 

انجنیز عزیزالرحمن ایماق ریس حوادث سرپل میگوید درحال حاضر برای 2000 تن میتوانند مواد غذایی وغیر غدایی کمک کنند، درصورت نیاز تلاش خواهند کرد، تاحد امکان هم از طریق هوا وزمین بامساعد شدن هوا به آسیب دیده گان مدد رسانی کنند.

این درحالست که شب گذشته 4 موتر فلانکوچ درقوم کوتل ولسوالی بلخاب سرپل گیرمانده بوداند که شماری به همکاری مردم وپولیس آن ولسوالی نجات داده شده اند.

بااین حال انجنیر زلمی رحیمی ریس فواید عامه سرپل میگوید  که  مردم ولسوالی های بلخاب ،سانچارک ،سوزمه قلعه، کوهستانات وبخش های دورست که راه های مواصلاتی شان پرخطر است  الی باز شدن راه ها  ازولسوالی ها به مرکز ولایت به هیچ وچه سفر نکنند چون احتمال خطر خیلی زیاد است.

نوری ولایت سرپل...نظرات اخیر:

  • Sep 13, 2017

    Thesera Minton

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do they eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna aliquat enim ad minim veniam ad minim veniam.

    Reply
    Blog single photo

نظرات را بگذارید :

Top